SOC Værløse

SOC ØST VÆRLØSE 
Enhedsbetegnelse: Operationscentral Øst (OC Øst). 
Sektoroperationscentral Øst (SOC Øst).
Sektoroperationscentral Sjælland (SOC Sjælland).
Periode: 5. maj 1951 – 15. januar 1959.
Kaldesignal: SIRIUS (pejlecentral 1951 – 1959).
       SECTOROPERATIONSCENTRAL ØST, SOC ØST VÆRLØSE 

Den 5. maj 1951 etableredes midlertidig Operationscentral Øst (OC ØST) på Flyvestation Værløse placeret i den tidligere belægningsbygning nr. 42 og kom til at fungere i knap 8 år.  

Bygningen husede kontorer for chef og næstkommanderende og et stort lokale, hvor OC ØST var indrettet.

Midt i  lokalet stod et stort let skrående bord med landkort malet på og indtegnet koordinationssystem.

Omkring bordet var der personel der udførte:

 • Plotning af meldinger (med plottestang) fra TELLER på GCI Værløse
 • Plotning af meldinger fra GCI Kelsnor
 • Lytning fra TELLER OC VEST Karup vedrørende spor, der var på vej ind i   SOC ØST ansvarsområde dvs. luftrummet øst for Storebælt
 • TELLING af spor på vej på vej til SOC VEST fra SOC ØST

Tekstfelt: Den 5. maj 1951 etableredes midlertidig Operationscentral Øst (OC ØST) på Flyvestation Værløse placeret i den tidligere belægningsbygning nr. 42 og kom til at fungere i knap 8 år. Bygningen husede kontorer for chef og næstkommanderende og et stort lokale, hvor OC ØST var indrettet. Midt i lokalet stod et stort let skrående bord med landkort malet på og indtegnet koordinationssystem. Omkring bordet var der personel der udførte:
•	Plotning af meldinger (med plottestang) fra TELLER på GCI Værløse
•	Plotning af meldinger fra GCI Kelsnor
•	Lytning fra TELLER OC VEST Karup vedrørende spor, der var på vej ind i  SOC ØST ansvarsområde dvs. luftrummet øst for Storebælt
•	TELLING af spor på vej på vej til SOC VEST fra SOC ØST
På væggen var der store tavler med oplysninger om:
vejret på de forskellige flyvestationer.
Status vedrørende fly til rådighed ved de enkelte eskadriller og flyvestationer
beredskab med angivelse af flystartsvarsel i tilfælde af scrambling. 
Ved bord foran plottebordet sad Floor Supervisor og Identifikations officeren. 
På en pult der var forhøjet tværs over rummet, sad på den ene side 
Sector Operations Officer (SOO) og på den anden OBS B, der holdt 
forbindelse til flyvestationerne og kunne i givet fald beordre
jagerflyene i luften (scrambling) . Der var også plads til personel fra
Luftværns-artilleriet, som foretog TELLING til 90mm luftværnsbatterier 
bl.a. på Vognmandsparken , København. Til operationscentralen var tilknyttet
en pejlecentral (fixercentral) FIGHTER MARSHAL for de østlige pejlestationer 
(flyfixerposter), Røsnæs, Værløse, Sorø, Øbjerg og Møn, der udførte 
navigationshjælp. I slutningen af perioden fungerede centralen desuden 
 som kontrol- og varslingsskole. 
Den 2. december 1958 stod bunkeren i Vedbæk færdig, og den 15. januar 1959 var det slut i Værløse.

På væggen var der store tavler med oplysninger om:

Vejret på de forskellige flyvestationer.

Status vedrørende fly til rådighed ved de enkelte eskadriller og  flyvestationer

Beredskab med angivelse af flystartsvarsel i tilfælde af scrambling. 

Ved bord foran plottebordet sad Floor Supervisor og Identifikations officeren.

På en pult der var forhøjet tværs over rummet, sad på den ene side

Sector Operations  Officer (SOO) og på den anden OBS B, der holdt forbindelse til flyvestationerne og kunne i givet fald beordre Jagerflyene i luften (scrambling) .

Der var også plads til personel fra Luftværns-artilleriet,  som foretog TELLING til 90mm luftværnsbatterier bl.a. på Vognmandsparken , København.

Til operationscentralen var tilknyttet en pejlecentral (fixercentral) FIGHTER MARSHAL for de østlige pejlestationer (flyfixerposter), Røsnæs, Værløse, Sorø, Øbjerg og Møn, der udførte navigationshjælp.

I slutningen af perioden fungerede centralen desuden  som kontrol- og varslingsskole.

Den 2. december 1958 stod bunkeren i Vedbæk færdig, og den 15. januar 1959 var det slut i Værløse.

           Chefer:
1951 - 55 OL N. Victor Petersen
1955 - 57 KN J.G. Bergh
1957 - 59 OL B.O. Sandqvist
Chefer 15. Maj 1951 ved OC Øst og GCI Værløse:
Kaptajn B.O. Sandqvist leder af GCI og kursusleder
Materielmester N.V. Petersen leder af OC ØST og kursusdeltager
Kaptajnløjtnant J.H. Hansen
Sekondløjtnant J.G. Nielsen
Flyvermath J.M.L. Nielsen
Flyvermath A.E. Wiese
Flyvermathelev S. Christensen
Flyvermathelev P.L. Andersen
Flyvermathelev V.M. Rasmussen
Flyvermathelev K.A. Hansen
Efter anmodning fra Flyverkommandoen udlånte Hæren i slutningen af marts 1953 en canadisk artilleriradar AA-4 Mk.6 til Flyvevåbnet. Efter fire måneders drift i Karup blev radaren i juli 1953 flyttet til Skrydstrup som supplement til ”Gamle ASTA”. Erfaringerne med radaren var så gode, at Flyverkommandoen anmodede Hærkommandoen om endnu en sådan radar, da man havde til hensigt at opstille denne som varslingsradar (Gap Filler) på Flyvestation Avnø. Hærkommandoen accepterede anmodningen, og en splinterny radar blev leveret til Avnø. Leder af radarstationen blev løjtnant H. Busk, den 19. september 1953 fik han og fenrik Finn Larsen den opgave at få stationen til at fungere.  Fenrik Finn Larsen havde godt  nok været på radar kursus, men det var ikke på artilleriradar AA-4 Mk.6, så der blev et stort problem. Det blev dog løst af løjtnant A. Winge-Petersen og efter tre dages klargøring gik varslingsradaren i operativ drift den 22. september 1953 og indrapporterede spor til SOC ØST i Værløse.

Enheden opererede dagligt i perioden 0800 til 1545, afbrudt af en middagspause fra 1145 til 1300. Lørdag var stationen i drift fra kl. 0800 – 1200, medens der var lukket om søndagen.  Den 23. september deltog stationen i den store øvelse SKANDAEK MIST og opererede uafbrudt i 8 døgn, en imponerende præstation for en radar på den tid. Den 23. november 1954 stoppede operationerne fra Avnø, idet GCI-station Skovhuse var færdigbygget og blevet erklæret operativ. Løjtnant Ebbe Quist beordrede station Avnø stoppet for sidste gang. Stationen blev pakket sammen og radaren blev returneret til hæren med tak for lån.