Fighter Marshal Pejlesystem

1952-1960
I starten af 50erne blev der oprettet et landsdækkende net af pejlestationer eller fixerstationer, som de blev kaldt. Grunden var, at de nye jetfly krævede mere præcise pejlinger end de gamle pejlere kunne præstere. Der blev oprettet 12 pejlestationer med 7 i vest og 5 i øst. Pejlestationerne blev samlet i FIGHTER MARSHAL VEST Karup og FIGHTER MARSHAL ØST Værløse

En fixerstation/hytte var udstyret med en radiomodtager, der var fast indstillet på kanal B og den internationale nødfrekvens. Inde i hytten kunne operatøren dreje med et stort håndhjul, der havde forbindelse med en drejelig antenne på toppen af hytten. Operatøren drejede indtil han hørte piloten så svagt som muligt og trådte derefter på en pedal, hvorefter en ekstra antenne viste om retningen til flyet skulle aflæses på den øverste eller nederste skala. Resultatet blev meldt pr. telefon til FIGHTER MARSHAL, hvor der var en modtager til hver af fixer stationerne

FIGHTER MARSHAL VEST Karup

Blev oprettet i Bunker 1137 og var en pejlestation med kaldesignal: CAPELLA og ansvarshavende i Sector rummet. Selve pejlestationen var et lokale med et stort landkort og forbindelse til FIXERSTATIONERNE/hytterne Hanstholm, Ulfborg, Tirstrup, Vandel, Tønder og Dimesodde (Langeland), der leverede TELLER meldingerne. På landkortet var huller i fixer hytternes   positioner, rundt om hullet var der monteret gradskala og opad hullet var en snor med vægtbelastet sugekop. Når et fly bad om FIX blev flyet pejlet af fixer stationerne og meldingerne sendt til FM, hvor snorene med sugekopper blev lagt ud og flyet position bestemt ved det kryds snorene dannede på kortet. Resultatet blev meddelt til flyet og sporet talt til GCI Værløse.  Bemanding var en løjtnant/oversergent og et antal Kvindelig Flyvere til bl.a. betjening af opkald fra fixer stationerne Systemet blev benyttet meget, men blev i 1960 nedlagt grundet FLV overgik til UHF radioer i stedet for VHF. Samtidig havde flyene fået IFF navigations-udstyr.

                                         FIGHTER MARSHAL ØST Værløse

Kaldesignal: Sirius.

Pejlestationen FIGHTER MARSHAL ØST var i et mindre lokale i  Bygning nr. 42  på Flyvestation Værløse lige ved siden af SOC 2, der husede træningslokale for kommende PLOTTER.  Pejlestationen var tilknyttet fixer stationerne Røsnæs-Værløse-Ringsted og Møn.  

   Ulfborg 1953. Foto ABC
En fixerstation/hytte var udstyret med en radiomodtager, der var fast indstillet på kanal B og den internationale nødfrekvens. Inde i hytten kunne operatøren dreje med et stort håndhjul, der havde forbindelse med en drejelig antenne på toppen af hytten. Ved opkald drejede operatøren antennen indtil han hørte piloten så svagt som muligt og aflæste retningen til flyet. Radioforbindelsen fra flyet var envejs og man kunne ikke regne med mere end 10 sekunder til rådighed for pejling før resultatet skulle meldes over 2-vejs radio til plotterne i FIGHTER MARSHAL. Bemanding var 2 hold med 1 math og 1 værnepligtig pr. hold. Vagtliste var 1 døgnvagt, 1 døgn fri. Indkvartering og spisning foregik på den nærliggende kaserne eller hos private. Fixer stationen var en træhytte, som udover operatørrummet indeholdt et tekøkken og et depotrum og i tilknytning et toilet.                                                    
Apparaturet på fixer stationen bestod af:
* H. antenne, som sad på et rat med gradinddeling fra 0-360 grader.
* Fransk SADIR alm. radiomodtager, der kørte på krystal 5920 = 116,28 MHz.
* Fransk SADIR nød-radiomodtager, der kørte på krystal 6210 = 121,50 MHz
* En reservemodtager, en transformer, et voltmeter og en telefon og
* Benzin generator.
Beretning fra tidligere fixer operatør 1958 - 1960
Det var et sus fra de gamle tider da jeg så dit indlæg på nettet om de gamle fixer stationer. Jeg kom på rekrutskole i 1958 i Karup Gedhus lejren. Efter 3 måneder blev vi sendt til Jonstrup lejren, hvor de næste 3 måneders uddannelse foregik. I 1959 blev jeg sendt på min første opgave på fixeren i Tønder. Den lå i Møgeltønder. Vi var 4 mand til at betjene stationen, og vi var her indkvarteret på Tønder Kaserne. Jeg var 6 måneder i Tønder og blev flyttet til Kelsnors på Langeland. Nytårsaften 1960, hvor jeg var på orlov, skete der følgende.: 
Nogle af vores folk havde åbenbart taget nogle ænder fra branddammen og lukket dem ind på officerernes kvarter. Denne episode fik et efterspil idet den daværende kommandørkaptajn på marine fortet smed fixerne ud fra vores indkvartering.
Vi var dengang underlagt flyvestation Skrydstrup, hvor vores chef dengang var Oberst ”Kong Knud”. Han ankom til Marinestationen i helikopter. Efter sigende kunne Obersten godt li en lille en, hvor hans modpart Kommandør Møller var medlem af blå kors. Situationen gik i hårdknude, og vi 4 fixere blev herefter indkvarteret på Bagenkop kro. Kort tid herefter blev det meddelt, at stationerne skulle nedlægges i det man gik over til UHF pejlinger.
Jeg sad på vagt da general Kurt Ramberg lukkede stationen hvor han fra sit fly (Tinbox 19) meddelte at det var slut.
Alle de daværende fixere blev herefter sendt til Jonstrup lejren, hvor der blev foranstaltet skolegang for os. Der var blevet ansat nogle lærere fra Københavns universitet. Langsomt herefter valgte vi alle nogle nye områder.
Jeg har vedlagt et par gamle billeder, hvor du kan se at vi også var så snu at bruge landmandens heste. Det var nemmere at lukke dem ind til os, så var vi fri for at slå græs . Det er undertegnede på billederne.
Med venlig hilsen
Kurt Anker