NIKE ESK 532

  ESK 532 Amager, Ildstål valgt fordi denne figur indgår i   ordenskæden Den gyldne vlies, Chr. 2, der indkaldte de nederlandske bønder til Amager var ridder af denne orden

2. batteri/Flyverdetachement 532/Eskadrille 532/Flyvestation Kongelunden.

2. batteri blev stationeret på Kongelundsfortet, der blev anlagt 1914-16 og havde ført en skiftende tilværelse i både hær og søværn. Fortet blev ikke besat af tyske styrker i 1940, men værnemagten flyttede 4 kanoner til Sjællands Odde. Efter besættelsen blev fortets armering udskiftet, men fortet strøg allerede kommando den 4. juni 1957. Det blev så genåbnet for raketbatteriet i 1959.

De to første somre blev personellet indkvarteret i telte første år øst for fortet og andet år på Aflandshage skydebane ved Birkelund. I vinterperioderne flyttede man til Dragørfortet. I sommeren 1961 stod kasernen færdig og klar til indvielse. Denne enhed var den mest heldige, hvad opholdsfaciliteter angik, idet radarområdet blev placeret oven på de allerede eksisterende kasematter.

Afskydningsområdet blev placeret nord for Kongelunden på det inddæmmede område.

                                                               Eskadrillen blev nedlagt 01 JUL 1981