ESK 544

Eskadrille 544 (ESK 544) blev i lighed med de 3 søstereskadriller oprettet på Fort Bliss, TX den 8. oktober 1964, hvor uddannelse af første hold operatører/teknikere startede. Velankommen til København blev første tjenestested Dragørfortet, derefter sendt hjem på en længere ferie.

Situationen var den, at der ikke var ankommet noget materiel til Danmark. Det var derfor blevet besluttet, at operatører/teknikere skulle på jobtræning på en amerikansk base i Tyskland på grænsen til Tjekkoslovakiet, naturligvis for at vedligeholde træningen.

Opholdet på basen i Grafenvöhr var rimeligt ukompliceret, de 2 ESK der var dernede skiftedes til at være en uge ad gangen ude på stillingen, der lå et stykke vej fra indkvarteringen midt i et større øvelsesområde. Tyskerne opererede på det tidspunkt med et meget hårdt beredskab. Fra stillingen kunne man se ind i et østblokland, og det var en tid, hvor den kolde krig var på noget nær det højeste.

Mens der blev trænet i Vesttyskland, var der begyndt at ske noget hjemme. Der var begyndt at ankomme udstyr til Avedørelejren, hvor Chefen for Luftværnsgruppen på det tidspunkt holdt til. Efter kontrol af udstyret blev det flyttet til Flyvestation Værløse (FSNVÆR)

Det areal, ESK 544 havde fået tildelt på FSNVÆR, var placeret helt ude for enden af startbanen, ved noget der blev kaldt Homerbakken. Opholdet på FSNVÆR var ikke helt uden konflikter.

Alle, der havde været i USA på kursus, havde hjemført amerikansk drejlstøj, langskaftede støvler og amerikanske baseballkasketter. Alt sammen ting der var meget mere bekvemme end de udleverede danske standard uniformer, skråhuer og støvler. Derudover var de amerikanske uniformer forsynede med efternavn. Alt sammen ting der blev godkendt af Eskadrillechefen, men bestemt ikke faldt i god jord hos Chefen for FSNVÆR. Også den kendsgerning at hilsepligten og omgangstonen mellem stampersonel, befalingsmænd og officerer var temmelig afslappet stødte ham. Han var med andre ord en officer af den gamle skole.

De første par uger gik med at indretning og få stillet udstyret op, samt at rejse et par store telte, så man havde et sted at opholde os i pauser, og når vejret var dårligt. Opvarmningen skete med nogle oliefyrede ovne, der var enormt besværlige at tænde op i.

Kort tid efter at ESK 544 var begyndt at gå i beredskab, blev de to gamle jagerfly Hawker Hunter, der var udstationeret på FSNVÆR trukket væk, og ESK 544 overtog den beredskabsbygning, de havde disponeret over. Så der blev fast tag over hovedet og en opvarmet bygning at opholde sig i, når ESK 544 lå i beredskab.

I 1966 blev opbygningen af den permanente fredstidsstilling ved Svælgsgaard påbegyndt. Da stillingsområdet i 1967 var færdiggjort, blev ESK 544 med alt udstyr flyttet fra FSNVÆR. Personellet blev i første omgang indkvarteret på Roskilde Kaserne og da indkvarteringsområdet på FSNSKL i 1970 var klar til indflytning, blev personellet indkvarteret der.

Udstyret blev modificeret til Improved HAWK i 1973 og ved nedlæggelse af NIKE ESK 531 kommer der personeltilgang til ESK 544. I 1982 bliver udstyret modificeres til ”Product Improved HAWK” (PIP-1) og i 1985 gennemføres første forsøg med kvinder i en dansk HAWK ESK, hvilket i øvrigt må betegnes, som meget tilfredsstillende.

HIPIR blev monteret med EOTS (optisk/visuel målfølgning) og Launcher Mobility Kit (LMK) modifikation, som gør det muligt at deployere med missilerne på Launcher, indførtes i 1992. Alle HAWK enheder bliver modificeret med ovennævnte udstyr.

I 1999 blev ROR (Range-only-Radar) sendt til opbevaring, men blev stadig brugt i Rapid Reaction Forces (RRF) enheden (ESK 543) og simulerede træningsprogrammer.

                      Fra starten var der ca. 120 personel i en enhed – men gennem årene var det magiske tal 97 for, at man kunne operere med både A- og B-flight på samme tidspunkt. I 1993 gennemførtes der nedskæringer på personelsiden til 58.

I 1994 gennemføres fjernelse af olieforurenet jord 3 steder i Eskadrillen. Det medfører dog at der kommer en ny terrasse.

ESK 544 deltog i 1997 med en Fire Unit og personel i RRF-øvelse i Italien (Amendola). Udstyret sejles med containerskib fra Kalundborg til Manfredonia og stilles op på Amendola basen og i 2000 deltager ESK 544 med en Fire Unit og personel i RRF-øvelse i Grækenland. Udstyret sejles til Kavala med containerskib fra Kalundborg, og stilles op øst for Kavala.

HAWK blev modificeret til DEHAWK (Danish Enhanced), hvilket er et TERMA-produkt og blev erklæret operativt i efteråret 2004. Nyt forsvarsforlig vedtages, hvilket bl.a. indebærer, at DEHAWK skal nedlægges. Den11. januar 2005 nedlægges det Jordbaserede Luftforsvarssystem (DEHAWK) officielt ved en parade i gymnastiksalen på Flyvestation Skalstrup.

Billeder fra ESK 544, opdelt efter begivenhed: