ESK 501 RH Multebjerg

                Enhedsbetegnelse: Flyradarstation Multebjerg (FRS Multebjerg).
Flyverdetachement Multebjerg (FLD Multebjerg).
Flyverdetachement 501 (FLD501).
Eskadrille 501 (ESK501).
Radarhoved Multebjerg (RH Multebjerg).
Placering: 5600N 1219E, Multebjerg i Grib Skov.
Periode: 23. november 1954 – .
Kaldesignal: SHYLOCK (1955 – 1982).
Udstyrstyper: AN/FPS-8 søgeradar (1954 – 1970).
LORD søgeradar (1970 –).
AN/TPS-77 søgeradar (2007 –).
AN/TPS-10D højdefinderradarer (1954 – 1958).
AN/FPS-6A højdefinderradarer (1958 – ).
1. Radiotårn og 3 Radartårne

Den 30. november 1951 blev det besluttet at bygge en radarstation på Høje Sandbjerg vest for Vedbæk. Denne placering blev den 20. september 1952 ændret til Multebjerg i Ostrup skovpart i Gribskov. Byggearbejderne blev i december 1953 udbudt i licitation og allerede i januar 1954 tog byggeriet sin begyndelse. Den 31. oktober 1955 var bygningen af kasernen i Kagerup så vidt fremskredet, at man kunne forlade Landbolyst og flytte ind i de nye bygninger. Da kostforplejningen imidlertid ikke var klar endnu, indgik man kontrakt med Kagerup kro om forplejning af detachementets personel i perioden 31. oktober 1955 til 12. januar 1956.

Den 23. november 1954 oprettedes Flyradarstation Multebjerg med kaptajn J. H. Hansen som chef og 16. maj 1955 blev stationen operativt klarmeldt med en FPS-8 søgeradar og to TPS-1OD højdefindere og opererede indtil 1966 under kaldesignalet SHYLOCK.  Den 1. januar 1957 ændredes navnet på stationen til Flyverdetachement 501, og den 1. september 1970 fik enheden som helhed betegnelsen Flyvestation Kagerup, og selve radarstationen blev benævnt Eskadrille 501.Ved NADGE-systemets indførelse ved OC500 blev alt operativt personel fra ESK501 overflyttet til Vedbæk, hvilket gav så god plads i Kagerup, at man 1.november 1977 kunne påbegynde uddannelsen af alle værnepligtige, der fremover skulle gøre tjeneste ved KVG-enheder. I 1979 blev uddannelsen udvidet til også at omfatte alle konstabelelever, der skulle forrette operativ tjeneste ved KVG.
De drastiske nedskæringer af K&V systemets havde den konsekvens, at FSN Kagerup den 1.oktober 1982 blev nedlagt, det civile personel blev afskediget og det militære personel fik mulighed for at blive overført til andre enheder. De operative uddannelser blev overført til FLD601 Skagen og rekrutuddannelsen blev lagt ud til de store flyvestationer. Multebjerg fik nu status som Radar hoved og skulle fremover administreres af ESK500 i Vedbæk. Da Vedbæk lukkede i 2006, blev Multebjerg et selvstændigt Radar hoved under Air Control Wing indtil lukningen 18. januar 2011

FLD501 personel pr. 25. april 1955:

FL II (R)        K.C. Jensen-Whitt 

FL II (R)        M.T.E. Friedel 

FL II (R)        E. Qwist 

OS               G.O.E. Gyldelholm 

OS               J. Breinstrup 

SG               L.E. Kjeldsholm 

SG               L.G. W. Ranfeldt 

SG               H.A. Schrøder 

SG               Chr. Gundelach 

SG               B.O. Steffensen 

SG               P. Henriksen 

SG               P.H. Jacobæus 

Chefer FLD 501:  1954 – 57   Kaptajn J.H. Hansen 

1957 – 59    Kaptajn J.G. Bergh 

1959 – 60   Flyverløjtnant A. Sørensen 

1960 – 62   Major H. Høy-Hansen 

1962 – 66   Oberstløjtnant E. Rostrup 

1966 – 70   Major C.E.O. Jensen 

1970 – 78   Major J.P. Andersen

1978 – 82  Major E. Jung

1982     Underlagt OC 500   

MG:  209247 – 334 – 342 – 343 – 344 – 349 – 360 – 375 – 379 – 410 – 414 – 415 – 425 – 427 – 468 – 475 – 481 – 489 – 210543.