ESK 543

Eskadrille 543 HISTORIE

Lang tid før Eskadrille 543 (ESK 543), og de 3 søstereskadriller officielt blev oprettet, blev der gjort mange tanker og praktiske forberedelser. Først og fremmest skulle personellet findes og uddannes, uden personel, ingen enhed. En anden stor opgave var at opbygge enhedernes fremtidige fredstidsstillinger.
Personellet blev rekrutteret fra alle hjørner af hær og flyvevåben (og enkelte fra søværnet), et sammenskrab af officerer, befalingsmænd og konstabler, som nok i mange tilfælde søgte jobbet på grund af den ”eventyrlige” uddannelse i USA, der blev lokket med.

HAWK systemet var et komplekst system, og til betjening, vedligeholdelse og reparation af materiellet var der behov for mange forskellige specialister. Hovedopdelingen af personellet var: Operatører til betjening og daglig vedligeholdelse, samt teknikerne til at reparere, hvad operatørerne ”havde ødelagt” eller slidt i stykker.

Både tekniker og operatørgruppen var igen opdelt i adskillige specialer.  For at kunne oprette ESK 543 med færdiguddannet teknikerpersonel, blev de forskellige kurser skruet sammen så de sluttede samtidigt, lige omkring den 8. oktober 1964. De længstvarende startede på Fort Bliss, i El Paso Texas næsten et år tidligere.
Operatørerne måtte klare sig med mindre. Før afrejsen fra Danmark blev der gennemført nogle ugers for kursus i Vedbæk, hvor HAWK systemets virkemåde blev gennemgået i meget grove træk. Derefter gik det ”over dammen”, under fine forhold i SAS-rutefly via Montreal til El Paso, ankomst omkring den 8. oktober 1964. 

Fra den 8. oktober til den ”afsluttende eksamen” med første missil affyring, i starten af februar 1965, foregik uddannelsen enhedsvis, med en smule teori, men mest som praktisk træning, ledet af amerikanske instruktører.
Efter den grundlæggende uddannelse, skulle ESK 543 stationeres på Stevns, for i samarbejde med NIKE Eskadrille 533, at deltage i luftforsvaret af hovedstaden. De to enheder, Stevnsfort og senere ESK 541 blev kaldt ”Den knyttede næve mod Øst”.
ESK 543 operationsområde skulle indrettes ved Stevns Fyr, og personellet indkvarteres sammen med NIKE personel på den nye kaserne ved Sigerslev. 

Men i februar 1965 var byggerierne endnu ikke startet. 1. maj 1965 fremgik det af en artikel i Østsjællands Socialdemokraten: ”HAWK batteriet skal bruge 18 tønder land, og i løbet af maj kan det forventes at der vil blive foretaget ekspropriation af arealerne ved Stevns Fyr”. Ligeledes kunne læses: ”Mandskabet er for et par måneder siden flyttet ind på Lille Heddinge skole, arbejdet med kaserneudvidelsen i Sigerslev ventes snart udbudt i licitation, byggetilladelse er givet” 
De første par år på Stevns blev derfor lidt primitive, i den gamle skole blev de kakkelovnsopvarmede klasseværelser og gymnastiksal indrettet med køjesenge, og nødtørftige badefaciliteter i vaskehuset. Men ingen led nød, der blev plads til både officers-, befalingsmands- og konstabel/værnepligtiges messer.