ESK 605, RH Thorshavn

                 Enheds betegnelse: 
Flyverdetachement 605 (FLD605).
Eskadrille 605 (ESK605).Færøernes Kommando (O-FLY).
Periode: 1. juli 1962 – 1. januar 2007.
Kaldesignal: POLESTAR.
Udstyrstyper: RV-377 søgeradar (1962 – 1986).
Martello søgeradar (1986 – 2007).
S-244 højdefinderradar (1962 – 1986).

                        
Stationen består af 3 områder:
Indkvarterings- og Administrations området kaldes lejren og beliggende Mjørkadalur ved Oyggjarvegur
Operationsområdet kaldet toppen og beliggende øverst oppe på Sornfelli.
Forward Scatter stationen beliggende på østsiden af Sornfelli.
Det, der prægede livet på stationen, var den barske natur med skiftende vejr, der på sneglatte veje blæste bilerne i afgrunden, som skete natten mellem den 29. og 30. oktober 1983 og som det skete 20. december 1975 hvor hele radomen af radaren blev blæst af og sendt ned ad fjeldet som en kæmpemæssig bortløben badebold. .
NATO Forward Scatter radiostationen blev etableret i 1962 på et fladt plateau ved fjeldets nord side ca. 100 meter under fjeld toppen. Stationen var en radio-relæstation, der indgik i NARS - North Atlantic radio System og blev lukket i 1992 som forældet og blev fjernet helt i 1995.
Administrationsområdet, der omfatter enkeltkvarterer, kontorer, cafeteria, messelokaler, værksteder m.v. blev taget i brug i juli 1962, og hele stationen blev operativ den 16. august 1963.
Ved indgåelsen af "Aftale af 25. maj 1999 om Forsvarets ordning 2000-2004" blev det besluttet, at Flyvestation Tórshavn og Færøernes Kommando skal sammenlægges til én myndighed.
Den 31. december 2000 nedlagdes således de to myndigheder og den 1. januar 2001 oprettedes den nye niveau 2 myndighed, som benævnes Færøernes Kommando, eller FRK med domicil i Mjørkadalur.
Den samlede FRK bestod herefter af to operative afdelinger: Operation FLY med operationsrum på Sornfelli og Operation SØ med operationsrum og flåderadio i Mjørkadalur.
Som en udløber af Forsvarsaftalen af 10. juni 2004 blev det i april 2006 besluttet at nedlægge Flåderadioen i Mjørkadalur fra sommeren 2006 og radaren på Sornfelli fra årsskiftet 2006-07.
Transponderen blev slukket den 1. januar 2007 kl. 0700Z. og selve radaren ophørte med at rotere den 4. januar. I slutningen af januar blev der udtaget prøver af radomernes paneler, som blev sendt til analyse i Danmark for at få en vurdering af tilstanden. Med den aktuelle vedligeholdelsescyklus vil radomerne kunne holde i yderligere tre år, hvorefter en mere bekostelig renovering vil være påkrævet.
I april demonterede man radarudstyret i bunkerens ”equipment room”, ligesom adskillelse af Martello-radaren begyndte.
I slutningen af maj var arbejdet slut, og det meste af det demonterede udstyr blev sendt til Danmark som reservedele for den tilsvarende radar på Bornholm.
Resten af udstyret blev skrottet lokalt på Færøerne.
Nu er der helt lukket ned i Mjørkadalur.
FRK blev pr. 31. oktober 2012 fusioneret med Grønlands Kommando til Arktisk Kommando, der ligger i Nuuk.
            Radar Station Torshavn Chefer
                 1962      Kommandør K. Worsøe
1962 - 64 Major F. Tingleff
1964 - 67 Oberstløjtnant K. Bendix Sørensen
1967 - 70 Oberstløjtnant K.C.J. Pedersen
1970 - 72 Oberstløjtnant F.W. Bidstrup
1972 - 76 Oberstløjtnant P.A. Jensen
1976 - 79 Oberstløjtnant B.I. Thetmark
1979 - 83 Oberstløjtnant P.E. Juhl
1983 - 86 Major M.J. Johnsen
1986 - 90 Oberstløjtnant N.R. Lundbye
1990 - 92 Oberstløjtnant H.D. Hougesen
1992 - 93 Oberstløjtnant H. Nielsen
1993 - 94 Oberstløjtnant B.I. Petersen
1994 - 95 Oberstløjtnant T. A. Jørgensen
1995 - 98 Oberstløjtnant M. K. Heltenov
1998 - 00 Oberstløjtnant N. H. Arvedsen
2000 Oberstløjtnant E. K. Præstegaard

Den 31. december 2000 blev ESK nedlagt som selvstændig enhed og sammenlagt med Færøernes Kommando (FRK).
CH ESK blev derefter STCH ved FRK.
I 1993 var undertegnede JEO på tjenstligt besøg på ESK 605. 
Jeg var på en tur rundt i den storslåede natur, hvor jeg fik en række billeder.
Her er nogle af dem.
Besøg af Kongefamilien i Maj 2005