Velkommen til LUFTVET

Foreningen blev oprettet, da det i 2004 blev klart, at det jordbaserede luftforsvars dage var talte. Hovedparten af medlemmerne er tidligere tjenestegørende ved Luftværnsgruppen og Kontrol og Varslings Gruppen.